En cumpliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrónic (LSSICE) s'exposa a continuació les dades identificatius de la empresa.

 

Denominació social:

Valldigllum,SLL

 

Número d'identificació fiscal:

CIF: B97....

 

Domicili social:

Roser 76

46760 Tavernes de la valldigna

 

Correu electrònico:

valldigllum@valldigllum.es

 

Teléfon:

605682131-605682132 605682131-605682132

 

 

 

 

Dades de la inscripció en el registre mercantil:

Valldigllum, S.L.L., societat llimitada laboral constituida a l'any 2002, Inscrita en el Registre Mercantil.

 

Aquesta web ha sigut creada per l'empresa Valldigllum, S.L.L. amb caràcter informatiu i per a us personal dels usuaris.A través d'aquest Avís legal, es pretén regular l'accés i us d'aquesta web, així com la relació entre la web i els seus usuaris. Accedint a aquesta web s'accepten les següents condiciones.

 

El simple accés a esta web no suposa entablar cap tipus de relació comercial entre Valldigllum, S.L.L. i el seu usuari.

 

L'accés i la navegació en aquesta web suposa acceptar i conèixer les advertències legals i condiciones de l'ús en ella.

 

El titular de la web pot oferir serveis o productes sotmeses a unes condiciones particulars propies que, segons els casos, substituisquen, completen i/o modifiquen les presents condicions.

 

 

VALLDIGLLUM,SLL


Direcció Fiscal:

Roser   76
46760  Tavernes de la valldigna

València

 

Telèfono:

605682131-605682132 605682131-605682132

Email:

valldigllum@valldigllum.es

 

Taller:

Gran Via Germanías, 88

Tavernes de la Valldigna

València